Uczucie bycia ciężarem dla innych

Opis problemu Dla wielu ludzi bardziej komfortowo jest udzielać pomocy, czuć się potrzebnym, niż samemu tej pomocy oczekiwać i ją przyjmować. Szczególną trudność przyjmowanie wsparcia ze strony innych ludzi sprawi osobom, które swoją wartość budują na byciu osobą niezastąpioną, silną, zawsze gotową do działania. Takie osoby w sytuacji choroby mogą czuć się zdegradowane i pomoc[...]