Zmiany w postrzeganiu siebie

Opis problemu W konsekwencji zabiegu operacyjnego bądź leczenia uzupełniającego- chemio i radioterapią dochodzi do wielu zmian w wyglądzie i  samopoczuciu osoby chorej. Im więcej skutków ubocznych leczenia, tym większa trudność w zaakceptowaniu nowego obrazu siebie. Wskazówki dla pacjenta   CZAS NA ADAPTACJĘ Przede wszystkim należy dać sobie czas na zaadaptowanie się do nowej sytuacji. Oczekiwanie,[...]

Możliwości leczenia bólu

Każdy pacjent z chorobą nowotworową ma prawo oczekiwać i domagać się prawidłowego leczenia przeciwbólowego od każdego leczącego go lekarza, a lekarze niezależnie od posiadanej specjalizacji powinni znać podstawowe zasady terapii bólów nowotworowych. Ból nowotworowy (ból u chorych na nowotwór) to ból uporczywy, względnie stały i przewlekły, który towarzyszy leczeniu przeciwnowotworowemu i zaawansowanym stadiom choroby. W[...]