Zaparcia opioidowe

Zaparcia opioidowe - opis problemu Poopioidowe zaburzenia jelitowe jest to grupa dolegliwości, obejmująca takie objawy ze strony układu pokarmowego wywołane stosowaniem opioidów, jak np.: suchość w jamie ustnej; refluks żołądkowo-przełykowy; gastropareza (spowolnienie opróżniania żołądka); wzdęcia; dolegliwości bólowe w jamie brzusznej; szczególnie uciążliwe dla pacjentów zaparcia. Zaparcie stolca wywołane opioidami (ZSWO) jest zjawiskiem, które występuje w związku[...]

Możliwości leczenia bólu

Każdy pacjent z chorobą nowotworową ma prawo oczekiwać i domagać się prawidłowego leczenia przeciwbólowego od każdego leczącego go lekarza, a lekarze niezależnie od posiadanej specjalizacji powinni znać podstawowe zasady terapii bólów nowotworowych. Ból nowotworowy (ból u chorych na nowotwór) to ból uporczywy, względnie stały i przewlekły, który towarzyszy leczeniu przeciwnowotworowemu i zaawansowanym stadiom choroby. W[...]