Depresja kliniczna

Opis problemu Długotrwałe pozostawanie w sytuacji stresowej, nadmiar piętrzących się problemów, żalu do siebie, losu, ludzi i zachowań unikających realnej konfrontacji z problemami może prowadzić do wystąpienia stanów lękowych, a w konsekwencji depresji. Depresja kliniczna rozwija się u około jednej czwartej chorych na nowotwór. Nierzadko obraz tego zaburzenia może zlewać się z właściwą chorobą i[...]

Dbanie o siebie

Choroba osoby bliskiej to dla osób wspierających poważne wyzwanie psychofizyczne, logistyczne. Warto zapamiętać: OPIEKA NAD CHORYM TO DUŻY WYSIŁEK Pomoc osobie chorej wymaga dużego wysiłku psychofizycznego i z tego też względu obowiązkiem osoby wspierającej jest zadbać o swoją kondycję. OPIEKUN MA PRAWO DO WYPOCZYNKU Osoba wspierająca ma  prawo odpocząć, wyjść do kina, realizować również swoje[...]