Stadia w chorobie nowotworowej

13 listopada 2018

Stadia choroby nowotworowej

Istnieje kilka różnych podziałów, które dzielą czas trwania choroby nowotworowej. Każdy z nich jest ważny z punktu widzenia pomocy choremu oraz wdrożenia odpowiedniego leczenia. Można stwierdzić, ze każde stadium choroby nowotworowej wymaga innego podejścia do pacjenta i innego sposobu terapii. Dokładne określenie sytuacji w której znajduje się pacjent daje szanse na wprowadzenie adekwatnego leczenia, które będzie działać najbardziej efektywnie.

Z terapeutycznego punktu widzenia, bardzo istotnym czasem, który ma duże znaczenie jest faza zauważenia symptomów choroby, która często wiąże się z opóźnieniem zgłaszania się do lekarza. Pacjenci często lekceważą symptomy, które daje im organizm – niestety nie jest to właściwe działanie. W przypadku większości chorób nowotworowych czas ma bardzo duże znaczenie – szybsze rozpoznanie pozwala na natychmiastowe wdrożenie leczenia, tym samym zwiększając szanse na wyleczenie.
Kolejnym stadium choroby nowotworowej jest faza diagnozy nowotworu. W tym okresie często pojawia się strach, lęk, pacjent niejednokrotnie nie wie jak będzie wyglądała terapia, a co za tym idzie jak będzie wyglądało jego dalsze życie.

Następną fazą nowotworu jest wprowadzenie leczenia. W zależności od sposobu terapii leczenie może wiązać się z efektami ubocznymi, które dla pacjenta mogą stanowić większy problem niż sama choroba nowotworowa. Efektywne leczenie przekłada się na remisję nowotworu, która jest uważana za kolejne stadium choroby onkologicznej. Jeśli udało się pokonać chorobę, to chory często musi poddawać się okresowym kontrolom lekarskim. W zależności od schorzenia, w ciągu pierwszych lat kontrole te są częste. Wraz z upływem czasu wizyty u lekarza są rzadsze, a pacjent uznawany jest za zdrowego.
Niestety u części pacjentów może dojść do nawrotu choroby. To sytuacja, która jest dla pacjentów ogromnym przeżyciem i stresem. Należy zauważyć, że wystąpienie nawrotu choroby nie jest jednoznaczne z tym, że całkowite wyleczenie nie jest możliwe.

Ostatnia faza choroby nowotworowej

W przypadku wielu chorób nowotworowych wczesne wprowadzenie leczenia daje duże szanse na pełne wyzdrowienie i remisję nowotworu. Niestety, część schorzeń pomimo rozwoju medycyny i farmakologii nadal wygrywa i nie wszystkim udaje się pokonać chorobę nowotworową.

Osoby u których możliwości terapeutyczne zostały całkowicie wykorzystane, mogą rozpocząć leczenie objawowe.. Zostało zakończone leczenie przyczynowe, co jednak nie oznacza, że pacjentowi nie są podawane żadne leki. W takiej sytuacji konieczne jest utrzymanie jak najwyższej jakość życia chorego (ang. QOL, quality of life), zapewnienie pomocy socjalnej, oraz psychicznej. Z pacjentem pracuje zespół interdyscyplinarny, składający się z pielęgniarek, lekarzy, rehabilitantów, dietetyków, psychologów i duchownych. Wszelkie działania nastawione są na ograniczenie dolegliwości związanych z chorobą nowotworową oraz zmianami psychicznymi, które mogą występować u chorych będących w okresie leczenia paliatywnego.

Ostatnie chwile życia człowieka określane są jako stan terminalny. Zazwyczaj jest to ostatnie kilka dni lub godzin życia. W tym okresie następuje znaczne osłabienie, chory nie przyjmuje pokarmów, następuje stopniowe wygaszenie funkcji układu nerwowego, układu krążenia oraz układu oddechowego. Funkcjonowanie organizmu ulega znacznemu osłabieniu, pacjent jest senny i często kontakt jest bardzo ograniczony.
Warto również wspomnieć o fazach rozwoju nowotworu z biologicznego punktu widzenia. Nazywane są one kancerogenezą (lub onkogenezą). Zmiany te zachodzą na poziomie komórkowym organizmu – dokładnie w DNA. Wyróżniamy trzy główne etapy – inicjację, promocję oraz progresję.

Istotą inicjacji jest mutacja w obrębie kodu genetycznego (DNA). Mutacja ta zapoczątkowuje szereg zmian – komórka staje się „nieśmiertelna”. W dalszym etapie, dochodzi do namnażania się nieprawidłowych komórek (zmutowanych) i rozwoju choroby nowotworowej. Kolejne stadium choroby nowotworowej to progresja – tworzą się klony komórek, które są zdolne do tworzenia przerzutów w obrębie innych narządów. Przedstawiony biologiczny proces tworzenia nowotworu stanowi ogólny zarys – w istocie biologia nowotworów jest bardzo skomplikowana. Dokładne poznanie mechanizmów, w których dochodzi do rozwoju choroby daje większe szanse na stworzenie nowych leków skutecznych w walce z chorobą nowotworową.