Statystyki

6 czerwca 2017
Autor: Lek Mateusz Nawrocki

Prowadzone obecnie kampanie społeczne związane z chorobami nowotworowymi mają edukacyjny charakter. Wiele mówi się na temat raka jelita grubego, raka płuc, raka piersi, raka gruczołu krokowego czy też żeńskich narządów płciowych. Liczba nowych zachorowań jest duża, a bardzo często z powodu zbyt późnego wykrycia nowotworu, wielu pacjentów nie udaje się wyleczyć. Niewiele jednak mówi się o nowotworach skóry. Tylko w 2010 roku zarejestrowano dziesięć tysięcy nowych zachorowań. Rozkład względem płci wynosi po około 50 procent. Między innymi z tego względu warto zwrócić uwagę na problem nowotworów skóry i edukować społeczeństwo, w jaki sposób można uchronić się przed nowotworem skóry.

Niestety zachorowalność na raka skóry ma widoczną tendencję wzrostową. Wśród mężczyzn ilość zachorowań w latach 1990 -2010 wzrosła ponaddwukrotnie (w roku 1990 zachorowało 1960 mężczyzn, a w 2010 roku zanotowano 4792 zachorowania). Wraz z biegiem lat, również u coraz większej liczby kobiet została postawiona diagnoza raka skóry. Porównując osoby obu płci, w 2010 roku na raka skóry zachorowało blisko 470 kobiet więcej w porównaniu do mężczyzn. Analizując ilość zachorowań w latach 1990-2010, największy wzrost zachorowań odnotowano w latach 2005-2010.

Ryzyko zachorowania na raka skóry wzrasta wraz z wiekiem – od 20 roku życia. Analizując występowanie choroby w zależności od wieku i płci stwierdza się, że mężczyźni chorują na raka skóry częściej jedynie w przedziale wiekowym 55 – 70 lat. We wcześniejszym okresie, a także po 70 roku życia stosunki te ulegają zmianie i rak skóry częściej pojawia się u kobiet. Należy jednak zauważyć, że największe różnice względem zachorowania uwzględniając płeć występują po 85 roku życia – wtedy kobiety chorują blisko dwa razy częściej. Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich lat u mężczyzn w wieku 45 – 60 zachorowania utrzymują się na względnie stałym poziomie.

Wnioski płynące z powyższej analizy niestety nie są optymistyczne. Stała tendencja wzrostowa występowania raka skóry w Polsce świadczy o niskiej świadomości społeczeństwa w kwestii przeprowadzania kontrolnych badań oraz prewencji nowotworów skóry. Niestety w kierunku nowotworów skóry nie są prowadzone żadne badania skriningowe. Największe znaczenie w prewencji chorób nowotworowych skóry ma ochrona skóry przed działaniem promieniowania UV. Konieczne jest także unikanie kontaktu z substancjami, które mają działanie karcinogenne (rakotwórcze).

Pojawienie się nowych zmian na skórze, które budzą nasz niepokój powinno skłonić nas do wizyty u lekarza i przeprowadzenia niezbędnych badań oraz wykluczenia chorób niebezpiecznych dla naszego zdrowia i życia. Najczęściej występującym rakiem skóry jest rak podstawnokomórkowy ( basal cell carcinoma). Najczęściej występuje u starszych osób (po 65 roku życia), lokalizując się głównie w na twarzy. Na szczęście nowotwór ten rokuje dobrze, a wprowadzone leczenie daje nawet 100 procentowe wyleczenie.