Rak płuc

16 lutego 2017
Autor: Lek. Mateusz Nawrocki

Rak płuc stanowi najczęstszy nowotwór występujący wśród mężczyzn oraz trzeci pod względem częstości występowania wśród kobiet. Szacuje się, że ponad 30 procent wszystkich zgonów z powodu choroby nowotworowej jest spowodowanych właśnie rakiem płuca u mężczyzn.

Rak płuc – przyczyny

Palenie papierosów – chyba nikomu nie trzeba przypominać, że to główny czynnik odpowiedzialny za występowanie raka płuc. Ryzyko rozwinięcia się nowotworu wzrasta oczywiście wraz z czasem palenia papierosów i ich ilością. Nie należy zapominać, że bierne palenie papierosów również może mieć wpływ na rozwój nowotworu płuc. Rzucenie nałogu wiąże się ze spadkiem ryzyka zachorowania, jednak dopiero po pewnym czasie. Do innych przyczyn raka płuc zaliczamy kontakt z azbestem, metalami ciężkimi, chemikaliami, oraz zanieczyszczeniem powietrza. Możliwa jest także sytuacja wystąpienia nowotworu płuc u osób, które nigdy nie paliły papierosów.

Objawy raka płuc

Wczesne stadia zaawansowania raka płuc najczęściej nie dają żadnych specyficznych objawów. Jakie są objawy alarmujące? Jak objawia się rak płuc? Symptomem, który powinien wzbudzić naszą czujność jest zdecydowanie kaszel, szczególnie jeśli jest uporczywy, zmienił się jego charakter w ostatnim czasie lub towarzyszy mu krwioplucie. Możliwe jest także występowanie duszności lub bólu w obrębie klatki piersiowej. Niepokojące mogą być także nawracające infekcje układu oddechowego. Objawem nowotworu płuc może być również niepozornie wyglądająca chrypka, która jest spowodowana uszkodzeniem nerwu krtaniowego wstecznego. Jednym z objawów wynikających z miejscowego wzrostu guza jest zespół żyły głównej górnej, czemu towarzyszy między innymi obrzęk twarzy, szyi i kończyn górnych. Innymi niespecyficznymi objawami raka płuc mogą być także symptomy, które często występują przy innych chorobach nowotworowych, takie jak osłabienie, gwałtowny spadek masy ciała czy też brak apetytu.

Diagnostyka raka płuc

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak wykryć raka płuc? Chociaż nie prowadzi się badań skriningowych w kierunku tego nowotworu, to w razie wystąpienia objawów alarmujących lekarz decyduje o wykonaniu koniecznej diagnostyki. Jakie badania należy wykonać przy podejrzeniu raka płuc? Zazwyczaj pierwszym badaniem jest zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykonane w dwóch projekcjach. Jeśli istnieje wskazanie ku temu, należy poszerzyć diagnostykę. Jedną ze stosowanych metod jest bronchoskopia, czyli wprowadzenie elastycznego urządzenia do dróg oddechowych, które umożliwia ich oglądanie od środka, a w razie konieczności pobranie materiału do badania histopatologicznego. Metodę tą stosuje się głównie w guzach położonych centralnie. Preferowaną diagnostyką nowotworów położonych bardziej obwodowo jest biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC). Jeśli istnieją takie wskazania, zaleca się także tomografię komputerową czy też badanie pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). O wyborze sposobu diagnostyki decyduje lekarz prowadzący.

Jakie są rodzaje raka płuc?

Nowotwory płuc można podzielić na dwa główne podtypy, od których zależy odpowiedni dobór leczenia. Częściej występującym rodzajem raka płuc jest niedrobnokomórkowy rak płuc (NSCLC), odpowiedzialny za blisko 85 procent zachorowań. To typ, którego preferowanym rodzajem leczenia nie jest chemioterapia. Za pozostałe przypadki zachorowań odpowiada drobnokomókowy rak płuc (SCLC), który z kolei dobrze odpowiada na leczenie chemioterapeutyczne.

Leczenie nowotworu płuc

Leczenie raka płuc w dużym stopniu zależy od stanu jego zaawansowania, ale także od jego podtypu. Rak drobnokomórkowy płuca cechuje się dobrą wrażliwością na chemioterapię, ale w terapii stosuje się także radioterapię. Zabiegi chirurgiczne w tym podtypie rzadko znajdują zastosowanie. Leczenie raka płuc niedrobnokomórkowego (NSCLC), opiera się głównie na zabiegu chirurgicznym. Możliwe jest jednak zastosowanie przedoperacyjnych metod chemio- i radioterapii.

Leczenie paliatywne raka płuc

Niestety, nie wszystkie przypadki choroby dla się wyleczyć. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest leczenie paliatywne raka płuc, które nie ma na celu usunięcia ogniska nowotworu, ale zakłada przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej jakości życia, brak bólu i ochronę przed sytuacjami zagrażającymi życiu – na przykład przed krwawieniem. W tym celu korzysta się głównie z chemio- i radioterapii.

Rak płuca często wykrywany jest zbyt późno, co wiąże się z obniżeniem skuteczności leczenia. Zdarzają się również sytuacje, że wykrywany jest w chwili pojawienia się przerzutów do innych narządów i objawów wynikających z ich zajęcia.