Statystyki

12 czerwca 2017
Autor: lek. Mateusz Nawrocki

Rak piersi – statystyki

Rak piersi zajmuje niechlubne pierwsze miejsce wśród najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Niestety pomimo zwiększania świadomości społeczeństwa i programów badań przesiewowych, ilość zachorowań właśnie na ten nowotwór na przestrzeni ostatnich lat wzrasta- tylko w ciągu ostatnich 30 lat ilość zachorowań zwiększyła się dwukrotnie. Pozytywnym aspektem jest jednak fakt, że wskaźniki przeżycia nieznacznie wzrastają – to głównie zasługa rozwoju możliwości terapeutycznych oraz wykrywania nowotworów z niższych stadiach zaawansowania co z kolei daje lepsze możliwości na wprowadzenie odpowiedniego leczenia.

Rak piersi w liczbach

Warto zaznaczyć, ze rak piersi występuje również u mężczyzn – stanowi jednak mniej niż 1 procent wszystkich zachorowań. Jak wcześniej wspomniano, rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet – kolejne miejsca zajmują rak jelita grubego oraz rak płuca.

Ogółem rak piersi stanowi ponad 20 procent wszystkich zachorowań na nowotwory wśród kobiet. Według krajowego rejestru nowotworów, tylko w 2013 roku na raka piersi zachorowało ponad 17 tysięcy kobiet.

Kiedy najczęściej pada diagnoza raka piersi?

Zdecydowana większość kobiet choruje po 50 roku życia – w tym czasie występuje ponad 80% nowotworów piersi. Z kolei połowa z tych zachorowań ma miejsce między 50, a 69 rokiem życia. Co ciekawe, ilość zachorowań znacznie maleje po 75 roku życia. Niestety nie jest dobrą informacją, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat (30 lat), znacznemu wzrostowi uległa zachorowalność u kobiet w młodym wieku – 20 – 49 lat.

Sukcesem jest natomiast wzrost ilości przeżyć – analizuje się przeżycia w skali 5 lat od zdiagnozowania choroby nowotworowej. Wzrost jest widoczny, jednak nadal nie jest całkowicie zadowalający – na przestrzeni dwóch lat (2000-2002) przeżycie to oscylowało w granicach 75 procent. Dwa lata później (2003-2005) współczynnik ten wzrósł o ponad 2 procent, osiągając wartość 77,2 procent.

Jak Polska wypada na tle Europy? Na podstawie danych z 2009 roku można stwierdzić, ze zachorowalność na raka piersi w Polsce jest niższa o 35% w porównaniu do innych krajów Europejskich. Oprócz mniejszej zachorowalności w Polsce, nieznacznie lepiej wygląda również współczynnik umieralności z powodu raka piersi – jest niższy o blisko 20% w porównaniu z innymi, Europejskimi krajami. Według danych statystycznych, w 2013 roku z powodu raka piersi w Polsce zmarło ponad 5800 kobiet. Zdecydowana większość z nich (90%) następuje po 50 roku życia. Na podstawie kilkudziesięcioletniej analizy statystycznej można stwierdzić, że do 70 roku życia umieralność z powodu raka piersi zachowana jest na względnie stałym poziomie.

Warto zauważyć, że rozwój medycyny i technik terapeutycznych pozwala na osiąganie coraz lepszych wyników w terapii raka piersi. Jednak wiele leży w rękach kobiet, które powinny brać udział w profilaktycznych badaniach przesiewowych (skrining). Niestety w tym temacie świadomość kobiet, jest nadal zbyt niska. Bardzo dużą rolę w wykrywaniu nowotworów w odpowiednim czasie ma również samobadanie się przez kobiety. Pamiętaj, że jakakolwiek niepokojąca zmiana w piersi powinna być jak najszybciej poddana konsultacji u lekarza. Wczesne wykrycie zmiany chorobowej zwiększa szansę na powodzenie leczenia.