Statystyki

2 stycznia 2018
Autor: lek. Mateusz Nawrocki

Nowotwory, które umiejscawiają się w obrębie kanału kręgowego nie należą do najczęstszych – mogą powstawać pierwotnie, lub być wynikiem przerzutu nowotworowego z innej lokalizacji narządowej. Z uwagi na struktury, które przebiegają w jego obrębie, symptomy, które mogą towarzyszyć chorym cechują się dużą różnorodnością. Co warto wiedzieć na temat nowotworów kanału kręgowego?

Nowotwory rozwijające się w obrębie kanału kręgowego mogą doprowadzać do uszkodzenia kości kręgów, samego rdzenia kręgowego, korzeni rdzeniowych lub opon mózgowo – rdzeniowych. Oczywiście guzy rozwijające się w tym obszarze (ale również w innych lokalizacjach narządowych nie zawsze muszą mieć charakter nowotworowy. Nowotwory kanału kręgowego zazwyczaj nie występują u ludzi młodych – pojawiają się najczęściej po 50 roku życia.

Nowotwory kanału kręgowego – rodzaje

Określenie konkretnego rodzaju nowotworu jest możliwe dzięki badaniom histologicznym zmian położonych w obrębie kanału kręgowego. Można wyróżnić: wyściółczaki, gwiaździaki śródrdzeniowe, nerwiaki osłonkowe, nerwiakowłókniaki oraz oponiaki. Dodatkowy podział obejmuje nowotwory ze względu na ich umiejscowienie anatomiczne. Klasyfikacja ta obejmuje nowotwory śródrdzeniowe oraz zewnątrzrdzeniowe, do których zaliczamy zmiany położone podtwardówkowo lub zewnątrz twardówkowo.

Nowotwory kanału kręgowego – objawy

Niestety większość chorób nowotworowych ma pewną cechę wspólną – w początkowym etapie swojego rozwoju nie dają charakterystycznych objawów. Podobnie jest w przypadku nowotworów, które lokalizują się w obrębie kanału kręgowego. Chorzy często bagatelizują pierwsze objawy, co opóźnia czas do postawienia właściwej diagnozy. Symptomy, z którymi zmagają się pacjenci to między innymi odczucia bólowe, niedowład, drętwienia czy też zaburzenia czynności niektórych mięśni. Wraz z rozwojem choroby i nie podejmowaniem właściwej terapii objawy mogą ulec nasileniu. Tempo narastania symptomów zależy od szybkości wzrostu nowotworu. Mogą wystąpić również objawy takie jak nietrzymanie moczu lub kału.

Nowotwory kanału kręgowego – diagnostyka

Diagnostyka w kierunku nowotworu kanału kręgowego rozpoczyna się od wywiadu oraz badania fizykalnego pacjenta. W przypadku występowania niepokojących objawów warto skorzystać z porady lekarza rodzinnego, który zadecyduje o ewentualnej konieczności skierowania do lekarza neurologa lub onkologa. Obecnie dzięki rozwojowi medycyny oraz technik diagnostycznych możliwe jest szybkie prowadzenie badań mających na celu określenie przyczyny występowania charakterystycznych objawów. W przypadku nowotworów kanału kręgowego jest to rezonans magnetyczny (MRI) z kontrastem, ewentualnie tomografia komputerowa (TK). W niektórych przypadkach wykonuje się również badanie płynu mózgowo – rdzeniowego. W diagnostyce różnicowej należy również brać pod uwagę możliwość występowania zmian o charakterze zapalnym. Podobne objawy może dawać również początek rozwoju stwardnienia rozsianego (SM), a także różnicowanie ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). Nagle występujące objawy są także różnicowane z urazami – szczególnie dotyczy to osób starszych.

Nowotwór kanału kręgowego – leczenie

W zależności do wyników badań diagnostycznych oraz decyzji lekarza przeprowadzana jest odpowiednia terapia pacjentów zmagających się z nowotworem kanału kręgowego. Najczęściej jest to zabieg chirurgiczny lub radioterapia. Metody te mogą być łączone ze sobą w różnej konfiguracji. U niektórych pacjentów do leczenia wprowadza się również chemioterapię. Warto jednak wspomnieć, że po leczeniu nie zawsze udaje się wrócić do stanu zdrowia sprzed czasu zachorowania. Niektóre zmiany, które powstały szczególnie w obrębie układu nerwowego mogą być nieodwracalne. Między innymi z tego powodu konieczne jest szybkie przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. U chorych, u których wystąpiły deficyty neurologiczne na skutek rozwoju choroby nowotworowej duże znaczenie ma rehabilitacja. Odpowiednie ćwiczenia przeprowadza fizjoterapeuta w porozumieniu z lekarzem onkologiem. Leczenie paliatywne, które ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz polepszenie jakości życia chorego opiera się głównie na wprowadzeniu leczenia radioterapeutycznego.

Nowotwór kanału kręgowego – powikłania

Powikłania występujące na skutek rozwoju choroby mogą mieć związek z samą chorobą lub zastosowanym leczeniem. Warto wspomnieć, że dolegliwości nie muszą być jednakowe u każdego chorego. W zależności od umiejscowienia zmian, może dojść do niewydolności oddechowej, niewydolności układu krążenia, zakażenia dróg moczowych czy też odleżyn. Chory z nowotworem kanału kręgowego jest wyzwaniem dla lekarzy wielu specjalności, a w zaawansowanych postaciach choroby konieczna jest również pomoc osób trzecich.

Nowotwór kanału kręgowego – rokowanie

Szansa na wyleczenie chorego z nowotworem rdzenia kręgowego zależy od wielu czynników. To między innymi jego umiejscowienie, rodzaj, wielkość. Najlepsze rokowanie dotyczy nowotworów zewnątrzrdzeniowych podtwardówkowych.

Nowotwory kanału rdzeniowego nie stanowią najczęstszej grupy chorób onkologicznych. Nie mniej jednak dzięki zaawansowanym technikom diagnostycznym możliwe jest wczesne wykrycie choroby – warunkiem jest jednak, aby pacjent szybko zgłosił się do lekarza.

Jak zapobiegać występowaniu nowotworów kanału kręgowego?

Nieco inaczej niż w przypadku innych nowotworów (na przykład raka płuc) nie są znane czynniki, które mogą wyzwalać chorobę. Nie są również przeprowadzane żadne badania przesiewowe, dzięki którym byłoby możliwe wykrycie choroby we wczesnym stadium zaawansowania. Wczesne wykrycie daje większe szanse na powrót do zdrowia i wyleczenie pacjenta.