Nowotwór kręgosłupa

17 lutego 2017
Autor: Lek. Mateusz Nawrocki

Pierwotne nowotwory kręgosłupa występują bardzo rzadko. Kręgosłup to element szkieletu kostnego, który najbardziej narażony jest na występowanie przerzutów z innych narządów. Niekiedy świeżo wykryta zmiana metastatyczna jest zaledwie początkiem diagnostyki w kierunku punktu wyjścia nowotworu.

Ból pleców i kręgosłupa jest niestety powszechnym zjawiskiem. Dolegliwość ta spotykana jest u coraz młodszych pacjentów – na szczęście w większości sytuacje te zdarzają się sporadycznie. U osób starszych objawy bólowe kręgosłupa wynikają z jego zwyrodnienia. Oczywiście jest to wysoce prawdopodobna przyczyna, jednak należy pamiętać, że to właśnie ból jest głównym objawem nowotworu kręgosłupa. Symptom ten występuje na skutek zmian patologicznych w obrębie kręgów – złamań (odczuwalne są również mikro-złamania), czy też ucisku na korzenie nerwów lub na rdzeń kręgowy. Innymi objawami mogą być neuralgie i zaburzenia czucia, a także bóle opasujące.

Często dolegliwości ze strony kręgosłupa są pierwszymi objawami nowotworów, które swoją lokalizację pierwotną mają w innym narządzie. Ból powstaje na skutek nacieczenia tkanki kostnej przez przerzut nowotworowy. Rak płuca, piersi, nerki, czy też gruczołu krokowego – to właśnie z tych lokalizacji nowotwór może dawać przerzut do kręgosłupa.

Nowotwór kręgosłupa lędźwiowego

Innym nowotworem lokalizującym się w obrębie kręgosłupa może być również szpiczak. Miejscem jego występowania może być czaszka oraz żebra. To specyficzny nowotwór szpiku kostnego, a więc jest on chorobą układu krwiotwórczego. Z uwagi na swój charakter, choroba ta może być przeoczona i leczona jak (szczególnie w początkowym stadium) zwykłe przeziębienie lub infekcja grypopodobna. Z czasem jednak objawy postępują i może dochodzić do patologicznych złamań kości. Należy przeprowadzić cały szereg badań, które obejmują analizę krwi, badania kości i biopsję szpiku.

Szpiczak

Innym nowotworem lokalizującym się w obrębie kręgosłupa może być również szpiczak. Miejscem jego występowania może być czaszka oraz żebra. To specyficzny nowotwór szpiku kostnego, a więc jest on chorobą układu krwiotwórczego. Z uwagi na swój charakter, choroba ta może być przeoczona i leczona jak (szczególnie w początkowym stadium) zwykłe przeziębienie lub infekcja grypopodobna. Z czasem jednak objawy postępują i może dochodzić do patologicznych złamań kości. Należy przeprowadzić cały szereg badań, które obejmują analizę krwi, badania kości i biopsję szpiku.

Objawy nowotworu kręgosłupa

Objawy nowotworu szyjnego kręgosłupa również mogą dawać cały wachlarz symptomów. Typowe niedogodności związane z rozrostem nowotworowym kręgosłupa w tym odcinku mogą manifestować się bólem klatki piersiowej i można je pomylić nawet z objawami choroby niedokrwiennej serca. Inne możliwe objawy to osłabienie siły mięśniowej kończyn górnych oraz zawroty i bóle głowy.

Mówiąc o objawach choroby nowotworowej kręgosłupa nie można zapominać również o typowych symptomach występujących przy rozroście nowotworowym. Można do nich zaliczyć utratę masy ciała, bóle nocne i ogólne wyniszczenie organizmu (kacheksia).

W nowotworach kręgosłupa, konieczne jest przeprowadzenie badań obrazowych. Przy podejrzeniu jakichkolwiek zmian patologicznych, diagnostykę można rozpocząć od zwykłych zdjęć rentgenowskich. Każdy przewlekły ból, nieustępujący po podaniu leków przeciwbólowych, powinien być skonsultowany z lekarzem. Oczywiście, bardzo często powodem dolegliwości bólowych są inne przyczyny niż nowotwór. Oprócz nowotworów lokalizujących się w kręgach (czyli strukturach kostnych), występują również nowotwory rdzenia kręgowego. Występujące objawy w dużej mierze zależą od lokalizacji nowotworu. Pojawiają się niedowłady kończyn, ból oraz zaburzenia czucia. W takich sytuacjach należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem celem wykonania podstawowych badań.

Niestety rokowanie nowotworów pierwotnych kręgosłupa nie jest optymistyczne. Należy jednak pamiętać, że w kręgosłupie lokalizują się także łagodne nowotwory, takie jak naczyniaki, guzy olbrzymiokomórkowe, czy też kostniako-chrzęstniaki.