Statystki

22 lutego 2018

Mówiąc o danych statystycznych dotyczących chłoniaków należy uwzględnić ich podział na chłoniaki nieziarnicze (NHL, non – Hodgkin lymphoma) oraz chłoniaka Hodgkina, czyli ziarnicę złośliwą. Obydwie grupy chorób pod względem liczbowym wyglądają zupełnie inaczej.

Chłoniaki nieziarnicze (non – Hoggkin) – dane statystyczne

Według statystyk, rozpoznanie chłoniaka NHL stawiane jest u ponad 35 tysięcy osób, z czego niestety 20 tysięcy umiera. Około 40 procent wszystkich zachorowań występuje w krajach Ameryki Północnej i Unii Europejskiej. Warto wspomnieć, że na tle innych państw Unii Europejskiej, Polska należy do krajów o stosunkowo niskiej zachorowalności, stanowiąc około 2 procent wszystkich chorób nowotworowych u obu płci. Przekładając te dane na liczby, tylko w 2010 roku postawiono rozpoznanie u 2800 osób – statystycznie częściej chorują mężczyźni (1452 zachorowania) niż kobiety (1367 zachorowania). Ryzyko wystąpienia choroby wzrasta po „pięćdziesiątce”, jednak najczęściej pojawia się ona w ósmej dekadzie życia. Niestety, należy także wspomnieć, że chłoniak nieziarniczy –występuje również u dzieci, stanowiąc nawet 7,5 procenta nowotworów u chłopców oraz 5 procent chorób tego typu u dziewcząt. Pod względem częstości występowania, chłoniaki nieziarnicze –cechuje wzrost częstości zachorowań w ostatnich latach. Tendencja ta dotyczy szczególnie osób w młodym wieku (20 – 44 lat) oraz osób starszych, będących po 65 roku życia. Dane statystyczne odnoszące się do każdej choroby onkologicznej zawierają również informacje na temat przeżyć osób chorych. Od dłuższego czasu wskaźnik przeżyć w aspekcie jednego roku występuje na względnie stałym poziomie. W latach 2000 -2002 jedno – roczne wskaźniki przeżyć wyniosły 68 procent wśród mężczyzn, a ponad 70 procent wśród kobiet. Dla porównania, w latach 2003 – 2005 u mężczyzn nastąpił wzrost przeżywalności o pół procent, a u kobiet zmalał do blisko 70 procent. Pięcioletnie przeżycie na przestrzeni ostatnich lat nie uległo znaczącej zmianie i jak na razie nie przekroczyło 50 procent u obu płci. Niestety, jak widać, wielu osobom nie udaje się wygrać walki z chorobą nowotworową. Tylko w 2010 roku, stwierdzono blisko półtora tysiąca zgonów z powodu chłoniaka nieziarniczego (z nieznaczną przewagą mężczyzn). Zdecydowana większość zgonów (65 procent) ma miejsce między 55, a 69 rokiem życia. Pod pewnymi względami mamy jednak powód do zadowolenia, bowiem w Polsce częstość występowania chłoniaka nieziarniczego jest mniejsza o 45 procent w porównaniu do innych europejskich krajów. Podobnie wygląda kwestia umieralności, która w naszym kraju jest znacznie niższa.

Chłoniak Hodgkina – dane statystyczne

Chłoniak Hodgkina występuje częściej niż chłoniaki nieziarnicze. Szacuje się, że w ciągu roku na świecie stawianych jest około 70 tysięcy rozpoznań. Schorzenie to jest również zróżnicowane pod względem częstości występowania w różnych regionach świata – podwyższone ryzyko zachorowania występuje między innymi w krajach skandynawskich oraz Ameryce Północnej. Chłoniak Hodgkina stanowi pół procent wszystkich zachorowań na nowotwory w Polsce co oznacza, że rocznie diagnoza stawiania jest u 700 osób. To znacznie mniej w porównaniu do chłoniaków nieziarniczych. W 2010 w Polsce zachorowało 343 mężczyzn oraz 363 kobiety. Warto również wspomnieć, że to schorzenie występujące głównie u ludzi młodych, bowiem najwięcej przypadków pojawia się w wieku 15 – 40 roku życia. Nieco inna tendencja występuje wśród osób w wieku średnim oraz starszym, u których od lat 90 notujemy stopniowy spadek ilości zachorwań. Co ciekawe występowanie chłoniaka Hodgkina zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat – możemy zaobserwować zmniejszenie zachorowań wśród mężczyzn, a zwiększenie u kobiet. Z pewnością można powiedzieć, że chłoniak Hodgkina cechuje się dobrą wyleczalnością, bowiem wskaźniki przeżyć 1 rocznych wynoszą około 90 procent (w latach 2003 – 2005 wśród mężczyzn 89,2 procent oraz 91,5 procent u kobiet). W porównaniu do innych chorób nowotworowych optymistycznie prezentują się także przeżycia w skali pięcioletniej. W pierwszej dekadzie XXI wieku 77,8% mężczyzn oraz 82,7% kobiet osiągnęło pięcioletnie przeżycie. Jak prezentują się dane statystyczne z Polski na tle innych krajów europejskich? Okazuje się, że mamy powody do zadowolenia, bowiem częstość zachorowań na chłoniaka Hodgkina w Polsce jest niższa w porównaniu do innych krajów europejskich (u mężczyzn o 40%, a u kobiet o 20%. Czy to fatycznie optymistyczne dane? Niestety nie do końca tak jest, bowiem pomimo niższej zapadalności na chłoniaka Hodgkina w Polsce, umieralność z powodu tej choroby jest wyższa w porównaniu do innych, europejskich krajów. Jak łatwo się domyślić, pomimo dobrych wyników przeżyć, nie wszystkim udaje się wygrać walkę z chłoniakiem Hodgkina. Tylko w 2010 roku w Polsce stwierdzono blisko 200 zgonów z powodu tej choroby.

Chłoniaki to złożona grupa chorób, która w swoim obrębie cechuje się także zróżnicowaniem pod względem statystyk. Wspólna nazwa może być myląca, jednak rozgraniczenie i szczegółowy podział daje znacznie większy obraz skali problemu, jaki stanowią choroby nowotworowe. Obiektywnie można jednak stwierdzić, że w ostatnich latach nastąpiła poprawa pod względem zmniejszenia ilości zachorowań na chłoniaki. Zdecydowanie pomaga w tym wdrożenie wczesnej i efektywnej diagnostyki oraz nowe sposoby leczenia, które mają bardzo duże znaczenie w zwiększeniu przeżywalności po rozpoznaniu chłoniaka niezależnie od jego rodzaju. Warto pamiętać również, aby zgłaszać się do lekarza odpowiednio wcześnie, zaraz po pojawieniu się jakichkolwiek niepokojących objawów. Wcześniejsze wykonanie badań pozwala na ewentualne wykrycie choroby we wcześniejszym stadium zaawansowania, co z kolei daje większe szanse na wyleczenie – to zasada, która dotyczy wszystkich chorób nowotworowych, a zbyt późne zgłoszenie się do lekarza często jest największym problemem, jeśli chodzi o efektywne wyleczenie i długoletnie przeżycie w komfortowych warunkach. Pozostaje mieć nadzieję, że wyleczalność chorób onkologicznych wraz z upływem czasu ulegnie zwiększeniu.