Poczucie niezrozumienia

16 lipca 2016
Autor: Dr Mariola Kosowicz - psychoonkolog

Opis problemu

Udane relacje interpersonalne są bardzo ważnym elementem dobrostanu psychicznego człowieka, a ich strata lub istotne ograniczenia wprowadzają w życie każdego człowieka poczucie izolacji i odrzucenia.

Choroba narzuca swoje ograniczenia, ale nierzadko problem braku relacji społecznych nie wynika z samej choroby, ale z postawy osoby chorej i wielu negatywnych przekonań, m in. o braku zrozumienia przez innych i stawiania siebie w sytuacji osoby gorszej i porzuconej przez ludzi.

Wskazówki dla pacjenta

 

  • REALNE OCZEKIWANIA

Oczekiwania wobec ludzi należy dostosowując do ich realnych możliwości i nie zrażać się kiedy nie są one  zrealizowane  w pełni. Nierealne oczekiwania wobec innych osób powodują konflikty i zamykają drogę do porozumienia.

Warto pamiętać, że nierealne oczekiwania wobec ludzi, złość wobec ich ograniczeń często wynikają z frustracji osoby oczekującej zrozumienia. Są ludzie, którzy oczekują, że z powodu ich choroby cały świat powinien skupiać się na ich osobie i kiedy tego nie otrzymują, odwracają się od świata zewnętrznego skupiając się na cierpieniu.

  • MÓWIENIE O UCZUCIACH I OCZEKIWANIACH

Drugi człowiek może tylko wyobrażać sobie, co czuje osoba chora, ale jego wyobrażenia są zawsze oparte na jego wiedzy, empatii i otwartości na drugiego człowieka. Ludzie szybko oceniają rzeczywistość swoją i innych i nierzadko są przekonani, że doskonale ją rozumieją, nie zauważając, ze ich oceny mijają się z faktami. Trzeba przyjąć do świadomości, że nie wszyscy ludzie muszą rozumieć perspektywę osoby chorej.

Jeżeli człowiek oczekuje zrozumienia, to sam musi włożyć trochę wysiłku i otwarcie powiedzieć, co czuje, co dla niego jest ważne, czego oczekuje, co sprawia mu przykrość itp.

  • WYROZUMIAŁOŚĆ DLA INNYCH I ICH OGRANICZEŃ

Im więcej w postawie osoby chorej pogody ducha, spokoju i życzliwości dla ograniczeń swoich i innych ludzi, tym więcej jest wokół niej osób wspierających, nie z poczucia obowiązku, ale z przyjemności przebywania z drugim człowiekiem.

  • NIEUNIKANIE KONTAKTU ZE WZGLĘDU NA SŁABOŚĆ ORGANIZMU

Słabość organizmu nie musi być powodem rezygnacji z relacji z ludźmi. Zawsze można kontaktować się ze znajomymi telefonicznie lub przez Internet. Przy spadku odporności można też poprosić, żeby osoby odwiedzające używały maseczek ochronnych.