Chęć samodzielnego radzenia sobie z chorobą

16 lipca 2016
Autor: Dr Mariola Kosowicz - psychoonkolog

Opis problemu

Brak rzetelnej wiedzy prowadzi do wielu reakcji emocjonalnych, m in. lęku, który powoduje, że stajemy się bardziej wrażliwi na różnego rodzaju bodźce. Ponadto odczuwając niemoc wobec występujących objawów fizycznych wiele osób poszukuje odpowiedzi i pomocy w Internecie, nierzadko przyjmując bezrefleksyjnie rady innych osób chorych, które nie muszą odpowiadać doświadczeniom danego człowieka chorego.

W konsekwencji zamiast szukać fachowej pomocy osoba chora próbuje eksperymentować na swoim organizmie np. zażywając nieznanego pochodzenia „mikstury na raka”, stosując diety, które zamiast pomagać pogarszają kondycję organizmu, walcząc z zaparciami za pomocą nieuzasadnionych lewatyw lub ulegając przekonaniu innych osób chorych o bezzasadności przyjmowaniu opioidowych leków przeciwbólowych.

W tym miejscu warto szczególnie podkreślić rolę relacji osoby chorej z lekarzem. Dobra relacja z lekarzem pozwala na otwartą rozmowę i zrozumienie ewentualnych dolegliwości.

Wskazówki dla pacjenta

 

  • DBANIE O RELACJĘ Z LEKARZEM

Przede wszystkim powinno się dbać o dobre relacje z lekarzem. Należy zgłaszać lekarzowi wszystkie niepokojące objawy, nawet jeżeli wydają się błahe. Nie należy samemu decydować, które objawy są ważne, a które nie.

Warto rozważyć prowadzenie dziennika, w którym na bieżąco można zapisywać to, co się dzieje w trakcie choroby i leczenia. Taki dziennik ułatwia przedstawienie swojego problemu specjaliście.

  • KRYTYCZNE PODEJŚCIE DO HISTORII I PORAD INNYCH PACJENTÓW / Z INTERNETU

Nie należy przyjmować bezkrytycznie opowiadań innych pacjentów o ich problemach w chorobie i leczeniu. Każdy człowiek choruje inaczej, dlatego to, co jest dobre dla jednej osoby, nie musi być dobre dla kogoś innego.

Należy chronić siebie przed rozmowami, które generują lęk i każdą propozycję „alternatywnego leczenia” omówić z lekarzem.