Regulamin serwisu

15 lipca 2016

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.bolprzebijajacy.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu będzie interpretowane jako wyrażenie zgody na warunki określone Regulaminem bez zastrzeżeń. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 3. Serwis prowadzony jest przez Takeda Polska sp. z o.o. z siedzibą: ul. Prosta 60, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000237611 o nr NIP: 5262868535, nr REGON: 140182656, kapitał zakładowy 81 000,00 zł (dalej: „Właściciel”)
 4. Serwis ma charakter informacyjno-promocyjny i ma na celu prezentację produktów Właściciela. W niektórych przypadkach, dodatkowo, Użytkownicy korzystający z Serwisu mogą skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności kontaktować się z ekspertem, celem skonsultowania swoich wątpliwości, zgłaszać działania niepożądane.
 5. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  1. posiadanie dostępu do Internetu,
  2. zainstalowanie najnowszej wersji dowolnej przeglądarki internetowej,
  3. włączenie obsługi JavaScript,
  4. akceptacja plików „cookies”.

Dział II. Rodzaj i zakres usług. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z jego funkcjonalności i usług bez konieczności rejestracji.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i dobrowolne. W dowolnym momencie Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 3. Serwis w ramach swojej działalności prowadzi akcje informacyjne, edukacyjne, marketingowe, udostępnia artykuły oraz przedstawia produkty Grupy Takeda.
 4. W wybranych przez Właściciela przypadkach Użytkownicy Serwisu za pośrednictwem zakładki „Zapytaj Eksperta” mają możliwość zadawania pytań lub skontaktowania się z Ekspertem Serwisu w celu skonsultowania swojego przypadku.
 5. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny, a informacje w nim zawarte nie stanowią porady lekarskiej. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych usług nie należy rozumieć jako sugestii iż:
  1. możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu medycznego,
  2. nawet osoba zdrowa przyjmująca produkt leczniczy lub suplement diety poprawi swój stan zdrowia,
  3. nieprzyjmowanie produktu leczniczego lub suplementu diety może pogorszyć lub polepszyć stan zdrowia danej osoby,
  4. produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.
 6. Część Serwisu zawierająca specjalistyczne informacje medyczne może być dostępna jedynie dla osób uprawnionych do wystawiania recept, po potwierdzeniu prawa do wykonywania zawodu.

Dział III. Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku, gdy Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są prawidłowo realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: warszawa@takeda.com lub w formie pisemnej na adres Właściciela określony w Dziale I niniejszego Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji i datę zdarzenia.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, w miarę możliwości nie dłuższym niż 14 dni.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres pocztowy lub e-mail wskazany przez Zgłaszającego w zgłoszonej Reklamacji. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać przekazana z wykorzystaniem innych środków komunikacji.
 5. W przypadku braku akceptacji stanowiska Właściciela opisanego w odpowiedzi na reklamację, Zgłaszający może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Dział IV. Dane osobowe i Polityka prywatności

 1. Administratorem danych przetwarzanych przez Serwis w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Takeda Polska sp. z o.o. z siedzibą: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000237611 o nr NIP: 5262868535, nr REGON: 140182656 oraz o kapitale zakładowym 81 000,00 zł.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych, a w szczególności:
  1. informacyjnych skierowanych na prowadzenie działań profilaktycznych i prozdrowotnych,
  2. w związku z obsługą korespondencji spływającej za pośrednictwem Serwisu,
  3. przy rozpatrywaniu reklamacji,
  4. dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu.
 3. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Użytkowników:
  1. adresy e-mail,
  2. adresy IP,
  3. inne dane podane dobrowolnie przez Użytkowników.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane powyżej. Udzielając informacji, Użytkownik potwierdza, iż godzi się na przetwarzanie danych w/w opisanych celach. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Więcej szczegółów na temat ochrony danych osobowych dostępne jest w Polityce Prywatności.

 1. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania).
 2. Serwis wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Więcej szczegółów na temat tzw. cookies dostępne jest w Polityce Cookies.